Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 9/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szydłowcu z 2015-07-21

Sygn. akt III RC 9/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Szydłowcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

Protokolant: Patrycja Nikodem

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 roku w Szydłowcu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich B. W. i M. W. (1)

przeciwko S. B.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

oddala powództwo.

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

Sygn. akt III RC 9/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 kwietnia 2015 r. wniesionym przeciwko S. B., M. W. (2) działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletnich B. W. i M. W. (1), żądała podwyższenia alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich z kwoty po 350 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich do kwoty po 500 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich płatnych do rąk M. W. (2) do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu podniosła, że potrzeby małoletnich powodów, jak też koszty związane z ich utrzymaniem od czasu zasądzenia na ich rzecz alimentów wzrosły. Podała, że od września 2015 roku małoletni M. zacznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a małoletni B. w czwartej klasie. Wyjaśniła, że synowie uczęszczają na zajęcia piłki nożnej, których koszt wynosi po 50 zł miesięcznie (pozew wraz z uzasadnieniem k.2-2v).

Pozwany S. B. nie uznał powództwa, wnosił o jego oddalenie (k.13).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Wyrokiem z 13 listopada 2013 roku w sprawie sygn. akt I C 625/12 Sąd Okręgowy w Radomiu zasądził od S. W. na rzecz jego małoletnich dzieci: B. W. urodzonego w dniu (...) i M. W. (1) urodzonego w dniu (...) roku alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich płatne z góry do 15-go dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletnich M. W. (2) wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych (pkt III wyroku, k.214 akt I C 625/12). Wyrokiem tym Sąd Okręgowy w Radomiu rozwiązał małżeństwo M. W. (2) i S. W. przez rozwód z winy obu stron i wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi powierzył matce, M. W. (2) z prawem ojca S. W. do współdecydowania wspólnie z matką o ważniejszych sprawach dzieci takich jak: wybór szkoły, zawodu, zmiana miejsca zamieszkania, leczenie i wydanie paszportu (pkt II wyroku).

Apelację od wysokości zasądzonych alimentów wniosła M. W. (2) (k.231-232 akt I C 625/12). Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 05 czerwca 2014 roku apelacja została oddalona (k.251 akt I C 625/12).

Jak wynika z treści odpisu skróconego aktu małżeństwa (k.6 akt I C 625/12 S. B. po zawarciu małżeństwa przyjął nazwisko żony (...), a następnie po orzeczeniu rozwodu powrócił do nazwiska rodowego (...).

W dacie zasądzenia alimentów małoletni zamieszkiwali z matką, która wynajmowała mieszkanie za kwotę 700 zł miesięcznie, za które ponosiła opłaty za media w kwocie po 200 zł miesięcznie. M. W. (2) miała 32 lata i pracowała jako pomoc kuchenna z wynagrodzeniem ok. 1 160 zł, otrzymywała też zasiłek rodzinny w wysokości 190 zł. Małoletni uczęszczali na dodatkowe zajęcia sportowe płatne po 50 zł miesięcznie. S. W. pracował jako kierowca z wynagrodzeniem 1 190 zł miesięcznie (uzasadnienie k.223 akt I C 625/12).

Aktualnie B. W. ma 10 lat i od września będzie uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej. M. W. (1) ma 7 lat i od września będzie uczniem pierwszej klasy. Obydwaj będą uczęszczać do szkoły podstawowej w S.. Małoletni B. już uczęszcza do tej szkoły, w roku szkolnym 2014/2015 do klasy trzeciej, zaś małoletni M. w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczał do przedszkola, również w S.. Opłata za obiady w przedszkolue wynosiła 100 zł miesięcznie. B. W. również miał w szkole wykupione obiady za 90 zł miesięcznie i będą one kontynuowane. Małoletni co miesiąc chodzą do fryzjera, co kosztuje łącznie 20 zł miesięcznie. W szkole matka małoletniego B. uiszcza składki na ubezpieczenie – 40 zł oraz składkę na potrzeby klasy w wysokości 50 zł. W roku szkolnym jest jedna dłuższa wycieczka, której koszt jak dotychczas wynosił 150 zł. Małoletni B. uczestniczy też wraz z klasą w wyjściach do kina, do teatru, występach filharmonii, co kosztuje ok. 8 zł jednorazowo. Do szkoły małoletni są odwożeni przez matkę M. W. (2), która pracuje w przedszkolu w S., tego samego, do którego uczęszczał małoletni M., lub przez samą M. W. (2), która pracuje w S. w Zespole (...) w S. na stanowisku pomoc kucharki z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1 992,89 zł netto (zaświadczenie k.12).

M. W. (2) użytkuje samochód, którego miesięczny koszt użytkowania wynosi ok.500-600 zł. Na kwotę tę składają się jej dojazdy do pracy i dowozy dzieci do szkoły i przedszkola, wyjazdy na zakupy, jak również dojazdy popołudniowe do S. z powodu uczęszczania tam syna B. na zajęcia z piłki nożnej. Koszt zajęć z piłki nożnej to 50 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Małoletni ponadto uczestniczy w turniejach piłki nożnej, w sezonie jest ich ok. 10. Czasami wystarczy dowieźć syna do S., skąd zabiera go wynajęty bus, a czasami trzeba go zawieźć bezpośrednio na miejsce odbywania się turnieju.

M. W. (2) wraz z synami ponownie zamieszkała w Z. w domu należącym wspólnie do niej i byłego męża, pod koniec sierpnia zeszłego roku. Zajmuje wraz z synami piętro budynku. Jak dotychczas zapłaciła 140 zł za wodę (wtórnik operacji k.11) i 426 zł za prąd (wtórnik operacji k.10) i były to pierwsze opłaty, które uiściła po przeprowadzce. Poprzednio opłaty uiszczał S. B.. M. W. (2) uiszcza ponadto opłatę za Internet wynoszącą 30 zł miesięcznie. Koszt wywozu nieczystości wynosi 50 zł miesięcznie. Do tego kosztu dokłada się S. B., który za wywóz nieczystości uiszcza opłatę 30 zł. M. W. (2) od 2006 roku spłaca kredyt mieszkaniowy zaciągnięty we frankach; miesięczna rata wynosi ok. 270-280 zł.

S. B. pracuje jako kierowca w przedsiębiorstwie (...) z siedzibą w S.. Codziennie o 6.00 wyjeżdża własnym samochodem osobowym do S.. Dojazd do S. miesięcznie kosztuje go ok.120 zł. W S. przesiada się do samochodu ciężarowego pracodawcy. Wyjeżdża wyłącznie w trasy jednodniowe po województwie (...). Jego wynagrodzenie wynosi 1 300 zł netto, z tym, że za czerwiec uzyskał wynagrodzenie w kwocie 1 487 zł jako rozliczenie nadgodzin. S. B. we wcześniejszych latach pracował we W., pracował także w Polsce jako hydraulik, jednakże żadna z tych prac nie była rejestrowana, natomiast w obecnym miejscu pracy zatrudniony jest legalnie na umowę o pracę.

S. B. w miejscu zamieszkania hoduje gołębie. Hodowla gołębi warta jest ok. 5 000 zł. Aktualnie nie sprzedaje ich, czasami gołębie uczestniczą w wyścigach. Miesięczne wydatki na hodowlę gołębi to kwota ok. 20 zł.

S. B. opłaca rachunki za dom w stosunku wynoszącym 40%. Odkąd zamieszkała w nim ponownie była żona z dziećmi za prąd zapłacił 370 zł (potwierdzenie przelewu z dnia 10 lipca 2015 roku kwotę 179,65 zł k.18 i z 08 maja 2015 roku na kwotę 179,06 zł k.19), za wodę 85 zł. Posiada Internet - za usługę (...), telewizji i telefonu płaci 60 zł miesięcznie (potwierdzenie przelewu na kwotę 59,90 zł k.22). Płaci za wywóz śmieci tylko za swoją osobę 6 zł miesięcznie (potwierdzenie przelewu k.23).

Dobrowolnie uiszcza alimenty przelewem pocztowym na konto byłej żony (potwierdzenie przelewu k.20, 21). Ponadto kupuje dzieciom drobne prezenty: czasopisma piłkarskie, gadżety piłkarskie, na tegoroczny wakacyjny wyjazd nad morze z matką dał im po 50 zł. W zeszłym roku młodszemu synowi kupił używany rower za 380 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd na podstawie powołanych dokumentów zawartych w aktach przedmiotowej sprawy oraz sprawy I C 625/12 Sądu Okręgowego w Radomiu oraz zeznań stron: przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów M. W. (2) (k.13-13v, 24v), pozwanego S. B. (k.13v-14, 25).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawą do zmiany orzeczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego, jest przepis art.138 k.r.o., który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Aktualna wysokość alimentów ustalona została na kwotę po 350 zł miesięcznie w wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z 13 listopada 2013 roku w sprawie sygn. akt I C 625/12, który uprawomocnił się w dniu 05 czerwca 2014 roku. Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wnosiła o ich podwyższenie do kwoty po 500 zł miesięcznie na rzecz każdego z powodów, zaś pozwany nie uznawał powództwa.

Jak wynika z powyższego od daty zasądzenie alimentów w kwocie po 350 zł miesięcznie upłynął rok – liczony od daty 05 czerwca 2015 roku, kiedy to rozpoznano apelację w przedmiocie alimentów od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie sygn. I C 625/12. W ocenie sądu potrzeby małoletnich nie zmieniły się od daty zasądzenia alimentów. Jakkolwiek przedstawicielka ustawowa małoletnich podawała szereg kosztów związanych z utrzymaniem synów, zwłaszcza starszego B., żaden z tych kosztów nie jest kosztem nowym, który by powstał w ostatnim czasie, czyli od daty zasądzenia alimentów. Bycie uczniem niesie bowiem ze sobą koszty uczestnictwa w wycieczkach, wyjściach do kina i teatru, uiszczania różnego rodzaju składek, czy kosztów ubezpieczenia, jednak koszty te powstają niezależnie od tego, czy jest się uczniem klasy czwartej, czy trzeciej, do której uczęszczał małoletni. Zwykle zakup książek do klasy czwartej był znaczącym wydatkiem w stosunku do podręczników do klasy trzeciej z uwagi na zwiększoną ilość przedmiotów programowych, ale akurat w tym roku szkolnym podręczniki do klasy czwartej będą sfinansowane z budżetu państwa. Podobnie jest z podręcznikami do klasy pierwszej, do której będzie uczęszczał małoletni M. – również będą sfinansowane z budżetu państwa. Takie same są koszty usług fryzjerskich oraz zajęć z piłki nożnej, na które uczęszcza małoletni B.. Z kolei deklaracja zapisania na takie same zajęcia małoletniego M. nie może stanowić samodzielnej podstawy do podwyższenia alimentów, bowiem sąd wydaje orzeczenie mając na uwadze stan istniejący w dacie zamknięcia rozprawy, nie zaś mając na uwadze plany i aspiracje stron postępowania, które finalnie mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Reasumując – od daty zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich nie powstały żadne nowe koszty związane z ich utrzymaniem, które by nie istniały wcześniej, w dacie zasądzenia alimentów. A tylko taka okoliczność, określona w przepisie art. 138 k.r.o. jako „zmiana stosunków” mogłaby być podstawą zmiany wysokości alimentów.

Jeżeli zaś już mówić o takiej zmianie to zaszła ona, ale na korzyść, po stronie matki małoletnich. O ile M. W. (2) w dacie zasądzenia alimentów mieszkała w S., gdzie wynajmowała mieszkanie za kwotę 700 zł miesięcznie oraz dodatkowo wydawała na opłaty związane z utrzymaniem domu ok.200 zł miesięcznie, o tyle obecnie zamieszkuje w Z. w domu należącym do niej i byłego męża. A zatem odpadł comiesięczny koszt 700 zł za wynajęcie mieszkania. Wprawdzie powstały z kolei koszty dojazdu do S., które przedstawicielka ustawowa małoletnich podawała na kwotę 500-600 zł, a którą to wysokość kwestionował pozwany. Pozwany podnosił, że w jego ocenie jest to kwota zawyżona, bowiem on dojeżdżając do pracy do S. podobnej klasy samochodem wydaje na ten cel tylko ok. 120 zł miesięcznie. Finalnie M. W. (2) sprecyzowała, że kwota ta obejmuje zarówno dojazd do S. do pracy, jak i dodatkowo kilka razy w tygodniu popołudniami na zajęcia piłkarskie B., jak również wszelkie wyjazdy dodatkowe, jak na przykład na zakupy. Przyjąć zatem można, że koszty samych dojazdów do S. związane z koniecznością dowozu małoletnich do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne sięgają kwoty ok. 400 zł. Finalnie zatem koszty utrzymania mieszkania zmniejszyły się o ok. 300 zł.

Po drugie M. W. (2) w dacie zasądzenia alimentów osiągała wynagrodzenie wynoszące 1 160 zł, zaś obecnie jej wynagrodzenie wzrosło do kwoty ok. 1 900 zł. Jest to wzrost zasadniczy i znaczny – o ok. 700 zł. Łącznie zatem kwota, jaką M. W. (2) posiada obecnie na miesięczne utrzymanie wzrosła w stosunku do kwoty z 2014 roku o ok. 1 000 zł.

Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenie, zarobki i dochody pozwanego od daty zasądzenia alimentów wzrosły one o około 200 zł, w zależności od miesiąca. Podnieść należy, że M. W. (2) spośród zeznań pozwanego zakwestionowała wysokość jego zarobków. Według jej oceny nie jest to kwota 1 300 zł miesięcznie, lecz około 4 000 zł. Nie przedstawiła jednak na tę okoliczność żadnych wniosków dowodowych, mimo pouczenia jej o tym, stąd okoliczność ta pozostała nieudowodniona. Zgodnie bowiem z treścią art. 232 k.p.c. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (…). Pozwany dla udowodnienia wysokości swoich zarobków złożył bowiem zaświadczenie od pracodawcy, a zaprzeczenie jego treści nie może polegać wyłącznie na twierdzeniach strony powodowej bez przedstawienia na tę okoliczność jakichkolwiek dowodów.

Rodzice powodów opisywali również koszty utrzymania domu, jakie ponoszą, związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci. Jakkolwiek są to ważne kwestie dla utrzymania powodów, jednak nie wpływają zasadniczo na wysokość alimentów. Koszty utrzymania domu ponoszą przecież obydwoje rodzice małoletnich powodów, a opłaty za zużycie wynikają wyłącznie ze zużycia tych produktów.

Z tych przyczyn Sąd uznał za niezasadne żądanie podwyższenia alimentów na rzecz małoletnich i z tych przyczyn powództwo oddalił. Należy też zacytować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie sygn. akt I CKN 274/99, w którym wyraźnie wskazano, że W wypadku alimentów zasądzonych przez sąd, podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. mogłaby być tylko zmiana stosunków, o ile zmiana taka nastąpiłaby po uprawomocnieniu się wyroku, którym zasądzono na rzecz osoby uprawnionej alimenty. (…, LEX nr 327915). Zmiana wysokości obowiązku alimentacyjnego w razie braku opisanej zmiany stosunków skutkowałaby w istocie zakwestionowaniem prawidłowości ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę wydania wyroku w sprawie sygn. akt I C 625/12 oraz zakwestionowaniem dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny usprawiedliwionych potrzeb powodów oraz zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców powodów. Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów pominęła jednak tę ważną okoliczność, że zwłaszcza potrzeby małoletnich powodów nie uległy istotnej zmianie w porównaniu z okresem sprzed dnia 05 czerwca 2015 roku r. Oznacza to, że nie nastąpiła zmiana stosunków, o której mowa w art. 138 k.r.o. skutkująca oddaleniem powództwa.

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

Zarządzenie: odpis wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczyć przedstawicielce ustawowej małoletnich powodów.

S., 03.08.2015 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Grygiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Niebutkowska
Data wytworzenia informacji: